בר זיסמן | Bar Zisman
נוער הקאמרי
צ'בק משחק מול מצלמה - אורן דיקמן
טלויזיה
2021 "הד קולך" התאגיד, אורח פרק