שירה גת | Shira Gat
2011 - אוקטובר

קבוצת תיאטרון "מגוונים" רמת השרון
קורס משחק מול מצלמה "במהצלמה" רמת השרון