שי-לי בש | Shaylee Bash
2007 - יולי

קבוצת תיאטרון "מגוונים" רמת השרון
קורס משחק מול מצלמה "במצלמה" רמת השרון