אלון קורן | Alon Koren
קורס משחק מול מצלמה | גלית אשכול
קורס משחק מול מצלמה | גלית רוזנשטיין
קורס משחק מול מלצה אודי פרסי | 2019
סרטי סטודנטים
​2019 'אולימפיה' סרט גמר מכללת 'ספיר' - ראשי-
בימוי: שרון אטיאס
2018 סרט סטודנטים שנה ג' אוניברסית ת"א - ראשי