שלווה עמרוסי | Shalva Amrusi
משחק מול מצלמה | נאור זילברמן
תיכון רב תחומי ע"ש מנחם בגין | מגמת תאטרון - צפת
פרסומות
2019+20 קמפיין בחירות- עידוד הצבעה
שפות
עברית
כישורים נוספים
שירה
נוסף
כוראוגרפית
Video
קמפיין עידוד בחירות קמפיין עידוד בחירות